MondHaarlem.nl
Implantaten
Voordat implantaten kunnen worden geplaatst vindt een uitgebreid onderzoek plaats:
Eerste onderzoek (is het mogelijk een implantaat te plaatsen?)
Nadat er een afspraak voor het eerste onderzoek is gemaakt, ontvangt u van ons via de mail een bevestiging van uw eerste afspraak.
Wij vragen u een ingevulde gezondheidsvragenlijst en uw verzekeringspas mee te nemen bij uw eerste bezoek aan de implantoloog.
Tijdens het eerste onderzoek zal aan de hand van de ingevulde vragenlijst uw algemene lichamelijke conditie worden besproken.
Aan de hand van het mondonderzoek en röntgenfoto's beoordeelt de implantoloog uw kaakbreedte en kaakhoogte. Er wordt bekeken welk implantaat geschikt is, hoeveel implantaten er nodig zijn en welke constructie kan worden gemaakt. Vervolgens wordt informatie gegeven over de bevindingen en wordt de planning voor een eventuele behandeling of meerdere behandelopties opgesteld en besproken.
Een begroting van de kosten wordt gemaakt.
Uw tandarts ontvangt een verslag van de bevindingen en het behandelplan, in kopie naar u.
Afdrukken voor gebitsmodellen
Indien er tot implantologische behandeling wordt overgegaan worden in sommige gevallen afdrukken van het gebit gemaakt, ten behoeve van gebitsmodellen. Deze modellen worden gebruikt voor het maken van uitgebreide behandelplannen en voor het vervaardigen van een plaatje die als geleider dient voor het plaatsen van implantaten ('boormal').
Aanvullend röntgenonderzoek
Een overzichtsfoto (OPG) en, indien nodig, een driedimensionale röntgenfoto geven nauwkeuriger informatie over het gebied waar de implantaten geplaatst moeten worden. Op deze manier kan de implantoloog nog nauwkeuriger zijn planning maken voor de grootte en inzetrichting van het implantaat. Afhankelijk van de vorm van de kaakwal en de hoeveelheid beschikbaar bot zijn er globaal drie mogelijke uitgangssituaties voor de behandeling:
o er is voldoende bot aanwezig; er kan direct worden geïmplanteerd
o er is onvoldoende bot aanwezig zodat een bot-toevoegende ingreep moet worden uitgevoerd, maar de implantaten kunnen wel gelijkertijd worden geplaatst
o er is zo weinig bot aanwezig dat er eerst een aparte bot-toevoegende ingreep moet worden uitgevoerd en de implantaten pas 6 tot 9 maanden later kunnen worden geplaatst
Plaatsen van het implantaat
Nadat lokale verdoving is gegeven, wordt het tandvlees losgemaakt, zodat het kaakbot zichtbaar wordt. In dit kaakbot wordt vervolgens een gaatje geboord, waarna het implantaat geplaatst kan worden. Het tandvlees wordt na deze behandeling weer gehecht.
De napijn valt meestal erg mee. Indien nodig, is deze met eenvoudige pijnstillers goed te bestrijden.
De ingroeifase
Na het aanbrengen van de implantaten volgt een ingroei fase van 3 tot 6 maanden.
Het bot moet in deze fase aan de implantaten vastgroeien. De implantaten mogen in deze periode niet worden belast.
U krijgt meestal een tijdelijke voorziening in de vorm van een noodkroon, noodbrug of kunstgebit.
Wij zullen u hierover vooraf informeren.
Het plaatsen van de implantaatopbouw (abutment)
Tijdens een tweede behandeling legt de implantoloog het implantaat vrij en plaatst een implantaatopbouw.
Dit is een opzetstukje dat door het tandvlees heen steekt.
In sommige gevallen wordt deze tweede behandeling gelijk bij het plaatsen van het implantaat uitgevoerd.
Hierna kan de enkele kroon, (vaste) brug of overkappingsprothese (suprastructuur) worden vervaardigd.
Het plaatsen van de suprastructuur wordt door uw tandarts of door de implantoloog verzorgd.
De nazorg
Een goede mondhygiëne en regelmatige professionele nazorg zijn zeer belangrijk voor een succesvol implantaat. Gezond houden van uw tandvlees is van een zeer groot belang. Gezond tandvlees betekent dat er niet of nauwelijks kans is op de ontwikkeling van een peri-implantitis (ontsteking van het tandvlees met botverlies rond een implantaat). Afhankelijk van de wens en mogelijkheden van uw tandarts kan de noodzakelijke nazorg worden uitgevoerd bij Mond Haarlem, de tandarts of de eigen mondhygiënist. Het succes van implantaten is over het algemeen groot. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, nog tientallen jaren uitstekend blijven functioneren.
Wat is een implantaat?
Een natuurlijke tand of kies betstaat uit twee gedeelten: de kroon en de wortel. Een implantaat vervangt de wortel van de tand of kies.
Een implantaat wordt veelal gemaakt van het lichaamsvriendelijke titanium.
Wanneer kan een implantaat geplaatst worden?
Implantaten kunnen in diverse situaties worden toegepast:
o ter vervanging van een enkele tand of kies
o ter vervanging van meerdere tanden of kiezen; in zo'n situatie wordt er een brug op de implantaten geplaatst
o ter vervanging van alle tanden en kiezen; de implantaten dienen als basis voor een vaste constructie of een overkappingsprothese ofwel 'klikgebit'
Bij wie zijn implantaten mogelijk?
In principe kunnen implantaten bij iedereen worden aangebracht. Een aantal factoren spelen een belangrijke rol:
o er moet voldoende kaakbot zijn om een implantaat houvast te bieden
o het tandvlees rond de overige tanden en kiezen moet gezond zijn. Dit is nodig voor het goed functioneren van de implantaten
o de patiënt moet goed gemotiveerd zijn om de implantaten goed te onderhouden en te zorgen voor een goede mondhygiëne.