MondHaarlem.nl
Praktijkregels
Behandelingen zijn op afspraak.
Bij een gemaakte afspraak reserveren wij speciaal tijd voor u; wij verzoeken u dan ook op tijd op uw afspraak te komen.
Verhindering dient u minimaal 48 uur van tevoren bij ons kenbaar te maken, zodat wij nog in de gelegenheid zijn iemand anders in te plannen op dit tijdstip. Dit kan mondeling, schriftelijk (e-mail) of via een bericht op het antwoordapparaat.
Zo voorkomt u dat wij de kosten alsnog bij u in rekening moeten brengen.
Wanneer u de eerste maal niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij u de kosten van verloren tijd in rekening brengen.
Elke volgende maal brengen wij u de volledige behandeltijd in rekening.
Voor behandelingen in de avonduren is een lange wachttijd. Dit betekent dat wij geregeld mensen moeten teleur stellen of dat zij lang moeten wachten. Daarom brengen wij u altijd de volledige behandeltijd in rekening indien de behandeling geen doorgang heeft door een van bovengenoemde redenen.
De nota
- Kijk op de webpagina
Factuur
Niet tevreden
Wij waarderen het als u ons meldt wanneer u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling, de aanpak of een rekening die afwijkt van wat met u is afgesproken. Als u dat wilt zoeken wij samen een oplossing. Op die manier kunnen wij u en anderen beter van dienst zijn.
Mocht u er met ons niet uitkomen; dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken met onze klachtenfunctionaris, Prof. Dr. E. Hakman, telefoonnummer 023 5398035, Mail: info@eelcohakman.nl
Mocht u er met hem niet uitkomen dan kunt u uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie, dit is een onafhankelijke commissie die het geschil zal behandelen. Kijk hiervoor op www.mond.nu