MondHaarlem.nl
Praktijkregels
Behandelingen zijn op afspraak.
Bij een gemaakte afspraak reserveren wij speciaal tijd voor u; wij verzoeken u dan ook op tijd op uw afspraak te komen.
Verhindering dient u minimaal 48 uur van tevoren bij ons kenbaar te maken, zodat wij nog in de gelegenheid zijn iemand anders in te plannen op dit tijdstip. Dit kan mondeling, schriftelijk (e-mail) of via een bericht op het antwoordapparaat.
Zo voorkomt u dat wij de kosten alsnog bij u in rekening moeten brengen.
Wanneer u de eerste maal niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij u de kosten van verloren tijd in rekening brengen.
Elke volgende maal brengen wij u de volledige behandeltijd in rekening.
De nota
- Kijk op de webpagina
Factuur
Niet tevreden
Wij waarderen het als u ons meldt wanneer u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling, de aanpak of een rekening die afwijkt van wat met u is afgesproken. Als u dat wilt zoeken wij samen een oplossing. Op die manier kunnen wij u en anderen beter van dienst zijn.
Mocht u er met ons niet uitkomen; dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken met onze klachtenfunctionaris, Prof. Dr. E. Hakman, telefoonnummer 023 5398035, Mail: info@eelcohakman.nl
Mocht u er met hem niet uitkomen dan kunt u uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie, dit is een onafhankelijke commissie die het geschil zal behandelen. Kijk hiervoor op www.mond.nu