MondHaarlem.nl
Tarieven en DPSI-score
Zonder uw mondgezondheid onderzocht te hebben, kunnen wij u een indicatie geven wat de behandeling zal kosten. Als u de onderstaande vragen doorloopt krijgt u na het beantwoorden een prijsindicatie. Uw zorgverzekering vergoedt vanuit uw aanvullende tandartsverzekering vaak een gedeelte hiervan. Kijk hiervoor de polis na of neem contact op met de zorgverzekering. Tot 18 jaar zit de zorg in de basisverzekering.

DPSI score

De DPSI score is een manier om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is. Er wordt tussen het
tandvlees en de tand gemeten met een instrument, een pocketsonde. De mond wordt verdeeld in zes sextanten die ieder een aparte score krijgen. Met deze DPSI score kan er een duidelijk behandelplan worden opgesteld en dit is uitermate belangrijk voor verdere protocollaire behandeling.
Ook voor de zorgverzekeraar kan, in verband met vergoedingen, deze score belangrijk zijn.
U kunt uw tandarts ook vragen naar deze score, zij meten dit bij elke controle.

DPSI A (score 1):
U heeft geen tandvleesinfectie.
U heeft alleen een gebitsreiniging en instructies nodig om de mond gezond te houden.

DPSI B (score 2):
U heeft bloedend tandvlees en een matige tandvleesontsteking.
U heeft instructies nodig en uitgebreide gebitsreiniging en evaluatie op de ontsteking,
daarna de nazorg om te voorkomen dat de infectie weer toeslaat.

DPSI C (score 3-4):
U heeft bloedend tandvlees en een ernstige tandvleesontsteking met uitbreiding naar het kaakbot.
Er wordt bij u gemeten (parodontium status) en röntgenfoto's gemaakt.
U heeft instructies nodig en een uitgebreide gebitsreiniging, waarna evaluatie (meting) op de ontsteking.
Vervolgens nazorg om te voorkomen dat de infectie weer terugkomt.

1. Heeft u zichtbaar tandsteen of aanslag op uw gebit?
De mondhygiënist meet de DPSI.
Bij DPSI A berekent zij de indicatieve tijd die nodig is om uw gebit in zijn geheel te reinigen en u instructie te geven zodat de mond gezond blijft.
Het uurtarief van de mondhygiënist is € 154,20 (landelijke bepaald praktijk gebonden).

2. Heeft u last van bloedend tandvlees?
Indien u bloedend tandvlees heeft is dat een teken van een tandvleesinfectie.
De mondhygiënist zal een meting uitvoeren. Bij een uitslag van:
- DPSI A zie antwoord 1.
- DPSI B betekent dat het paro-protocol wordt opgestart:
de mondhygiënist maakt een pocketstatus en een plan om uw tandvlees weer gezond en sterk te maken.
- DPSI C betekent dat er ernstige tandvleesinfectie is en hier start de mondhygiënist het paro-protocol op, of zij stuurt u door voor een intake bij de parodontoloog.
Het paro-protocol staat hieronder met de tarieven erbij.

3. Heeft u last van een slechte adem?
De mondhygiënist zal onderzoeken wat de oorzaak is; veelal komt dit door een ontsteking van het tandvlees; ook hier krijgt u een DPSI uitslag.

4. Heeft u losstaande tanden of kiezen, zonder dat u een beugel heeft?
De kans is groot dat u een DPSI C heeft.
Tanden en kiezen gaan los staan bij een ernstige vergevorderde tandvleesontsteking.
Een intake bij de parodontoloog zal de beste afspraak zijn, hij kan bepalen wat het beste behandelplan is voor uw gebit.
Paro-protocol in codes en tarieven
T11
Uitgebreide meting om de situatie van alle tanden en kiezen in kaart te brengen door de mondhygiënist
€ 142,53
T12
T11 door de tandarts-parodontoloog
€ 155,98
T22
Grondig reinigen per element standaard
€ 22,92
T21
Grondig reinigen per element complex
€ 30,95
A
Anesthesie (verdoving) bij behandeling
€ 13,45
T31
Herbeoordeling 3 maanden na reiniging door mondhygiënist
€ 83,37
T33
Herbeoordeling 3 maanden na reiniging door tandarts-parodontoloog
€ 96,81
T60
Evaluatieonderzoek met pocketstatus
€ 142,53
T33
Uitgebreid bespreken vervolgtraject en behandelplan door tandarts-parodontoloog
€ 45,85Indien u een paro-behandeling nodig heeft van al uw tanden en kiezen door de mondhygiënist komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 900,00.
Dit houdt in een T11, 30 tanden x T22, 4 x Anesthesie, T31 in totaal 6/7 uren werk.

Indien u na het eerste deel van de behandeling nog correctie van tandvleespockets nodig heeft van de tandarts-parodontoloog gelden de volgende codes :
T70
Flap tussen 2 elementen (tandvleesoperatie) door parodontoloog
€ 186,27
T71
Flap per sextant (zesde deel tandvleesoperatie) parodontoloog
€ 286,56
T72
Flap uitgebreid per sextant (tandvleesoperatie) parodontoloog
€ 343,87
T73
Direct postoperatieve zorg kort
€ 57,31
T74
Direct postoperatieve zorg uitgebreid
€ 154,70

Als uw gebit weer gezond is heeft u ongeveer 3- tot 4 keer per jaar nazorg van de mondhygiënist nodig.
Dit kan bij Mondhaarlem, of bij uw eigen mondhygiënist indien u hierdoor verwezen bent.
T41
Beperkt consult nazorg door mondhygiënist
€ 60,18
T42
Standaard consult nazorg door mondhygiënist
€ 87,11
T43
Uitgebreid consult nazorg door mondhygiënist
€ 115,77
T44
Complex consult nazorg door mondhygiënist
€ 154,17